13. De heer CLEMENS deelt mede, dat men er zijn aandacht op heeft gevestigd, dat te Soesterberg hoogstwaarschijnlijk een terrein te koop is, waarop niet mag worden gebouwd, en dat als oefenterrein dienst zou kunnen doen. De wethouder VAN ZADELHOFE zegt, dat dit terrein zal worden bekeken en uitgemeten. De heer BURGWAL deelt mede, dat aan het stembureau waar hij zitting had 26 biljetten in een pakje van 25 zaten. Twee biljetten waren in elkander gevouwen en daardoor kreeg iemand twee biljetten, waarvan hij echter een heeft teruggegeven. De heer OOMS deelt mede, dat een Chinees echtpaar aan de KIaarwaterweg, dat niet de Nederlandse nationaliteit bezit en dus niet stemgerechtigd is, niettemin een oproeping voor de stemming heeft ontvangen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter, te 10.50 uur n.m., de vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 196