Gemeenteraad van Soest, VERSLAG van de officieuze bespreking van de Raad der gemeente Soest omtrent woningbouwaangelegenheden (montagebouw) op Vrijdag 21 Juli 1950, te 19 uur. Voorzitter: de heer Mr. S.P. Baron Bentinck, Burgemeester. Secretaris: de heer P.C.Groot. Aanwezig de leden: J. van den Arend, H.J.S. Clemens, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, G. Kruijff, J.W. Ooms, mevrouw S.M. Polet-UuslerJ.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van Wely, A. A. van V/inden, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig de leden G. Burgwal, T. Dorresteijn, mevrouw S.G. Landweer-de Visser en C.J. Schaddelee. Voorts zijn aanwezig de heren J. Th.A. van Noesel en Schneider van Gemeentewerken. De VOORZITTER opent de vergadering en deelt mede, dat B. en W. ten aanzien van de oplossing voor het bouwen van de vijftig toegewezen montagewoningen in een beslissend stadium zijn gekomen, zodat zij, alvorens verder te gaan, het van belang achten contact te zoeken met de Raad. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat B. en W. het van belang hebben geacht deze bespreking te houden, alvorens met voorstellen in de Raad te komen, omdat in de openbare vergadering van de Raad niet de deskundige voorlichting kan worden gegeven, die hedenavond van de heren Van Noesel en Schneider zal kunnen worden verkregen. Gemeente-werken heeft na het bezoek van de Raad aan Eindhoven de woningen volgens het systeem Krabo b®ocht, die te Veenendaal reeds bewoond zijn. B. en W. hebben te Apeldoorn montagewoningen van Bredero in ogenschouw genomen, die de traditionele bouw zeer dicht benaderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 200