2. Gemeentewerken heeft van de "beide systemen een vergelijkend overzicht gegeven, dat aan de leden van de Raad is toege zonden, waarbij de dienst tot de conclusie is gekomen, dat het systeem B.B.B. de voorkeur verdient boven het systeem Krabo. Het is mogelijk gebleken de woningen van Bredero aesthetisch te doen aansluiten aan de 36 woningen, die reeds op t Hart staan. De prijs van 19 woningen van 260 m3 en 32 woningen van 290 m3 zou f.468.000,bedragen of gemiddeld f.9.000,- per woning. De heer Schneider van Gemeentewerken heeft een nieuw systeem ontworpen, dat zich in het bijzonder leent voor woningen met plattedaken, maar volgens welk systeem nu ook woningen zijn ontworpen met een schuin dak, waardoor zij aansluiten bij de andere woningen op het Hart. De woningen volgens het systeem van de heer Schneider (Meecrom) zijn per stuk f.500,goedkoper dan de woningen volgens het systeem B.B.B.zoal3 uit een prijsopgave d.d. 14 Juli van de aannemer De Goede is gebleken. Op het systeem Meecrom is octrooi aangevraagd. Het is onderzocht door Ratiobouw, dat advies uitbrengt aan het ministerie, waarna dit nog tot al of niet goedkeuring moet besluiten. Naar sprekers indruk is evenwel de Regering niet gecharmeerd op het goed keuren van nieuwe systemen, hetgeen vermoedelijk verband houdt met de tegenover de reeds bestaande systemen door de Regering aangegane verplichtingen. Het College van B.en W. is het meest geneigd het systeem Meecrom te aanvaarden, dat per woning f.500, goedkoper is, hetgeen op 123 woningen ruim f.60.000, uitmaakt. Kunnen elders woningen volgens dit systeem c met plattedaken verrijzen, dan scheelt het per woning f. 1.000,-; daarbij mist men dan vanzelf sprekend de zolderruimte.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 202