3. Vervolgens geeft de heer SCHNEIDER een uiteenzetting van zijn systeem aan de hand van voorhangende tekeningen. Op een schema is de constructie als zodanig aangegeven; de gevel, welke is weggelaten, moet men zich er voor denken. Spreker wijst op de tekening de scheidingsmuur tussen twee woningen, een bouwmuur, de vooringang, de woonkamer, de trap en de slaapkamers aan. Op de tekening wijst spreker een vorm aan, die één element uitmaakt. Twee van deze elementen zijn tezamen een vormvast geheel; zij sluiten met een hol-dolconstructieHet is gebaseerd op het drie-scharnierenspantDe elementen worden van gewa pend beton in metalen mallen gemaakt. Stucadoorswerk is niet nodig. De elementen kunnen onmiddellijk worden be hangen of gesaust. De elementen wegen per stuk voor de benedenverdieping 950 kg en voor de oovenverdieping 900 kg. Een element, aldus spreker, vervangt dus het metselwerk, het stucadoorswerk, het plafondwerk, de houten balklaag en de houten vloer. De samengestelde constructie van de traditionele bouw wordt vervangen door een zogenaamde monolietconstructieHetzelfde deel van het huis, dat in de vorm van een element in gewapend beton f.19»50 kost, komt bij de traditionele bouw op f.72,-. Dit grote prijsverschil kan echter alleen wor den bereikt, indien de elementen in een groot aantal kunnen worden gemaakt en wanneer het vervoer enz. geheel is uitgekiend. De breedte van een element is 90 cm; er staan acht elementen achter elkander, zo dat de diepte 7.20 m bedraagt. Daarboven wordt een stel opgezet voor de verdieping, hiernaast wordt op zekere afstand ook zo'n stel gezet en daartussen wor den betonplaatjes gelegd als gangvloeren. Aangezien er gewapend beton wordt toegepast, vraagt de stichting Ratiobouw direct naar geluid- en warmte-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 204