4. isolatie. Ratiobouw noteert de gemaakte opmerkingen, maar weerlegt ze niet. Aan de in het rapport van Ratiobouw gemaakte bezwaren is spreker geheel tegemoet gekomen. Er zijn twee soorten geluid: luchtgeluid en contact geluid. De luchtgeluidisolatie is maatgevend. De eis is, dat de luchtgeluidisolatie tussen een woonkamer en de ruimte van een andere woning tenminste 57 decibel bedraagt. Ratiobouw heeft er een logarithmische formule voor, die niet helemaal schijnt te kloppen. Spreker heeft zich op deze formule gebaseerd en Ratiobouw vindt de consequentie erg gewaagd. Aan de eis van Ratiobouw, dat de wanden 360 kg per m2 moeten wegen, is voldaan, hoewel spreker het zonde van het geld vindt. Tegen de warmte-isolatie van het plattedak was ook bezwaar, maar het wordt nu een kap De electrische leidingen worden ingestampt. Een element wordt liggende op de grond gemaakt; het ligt met een hoogte van 90 cm op de vloer; aan de buiten en aan de binnenkant is een stalen mal. Een speciale beton-samenstelling wordt met een pneumatische handstamper ingestampt. Het wapeningsstaal wordt tijdens het stampen met de hand in de stalen mal gebracht. De electrische leidingen kunnen er ook zo ingebracht worden. Op de benedenverdieping komt een houten vloer. Dat is de goedkoopste uitvoering voor zo'n systeem; de overige vloeren zijn van beton. De voorgevel en de achtergevel worden samengesteld uit half-steensmetselwerk en een binnenspouw. Aanvankelijk was gedacht aan mevrietplatenmaar daartegen maakt het ministerie bezwaar. De binnenst eensmuur wordt thans drijfsteer Normaal is 22-cm metselwerk nodig, maar omdat bij dit systeem de buitenmuren niet dragend zijn, kan worden volstaan met een halfsteensmuur en een beschuttende binnenspouw. Constructief zitten er voordelen aan vast. Het is vaak een moeilijkheid bij woningbouw, dat verschil lende punten in de fundering verschillend worden belast.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 206