5. Daardoor ontstaan vaak scheuren. Dit is hier ondervangen. Elk ste^vis^ven zwaar en geeft een gelijkmatige dracht op de grond, zodat de mogelijkheid tot scheuren zeer wordt verminderd. De wijze waarop de kozijnen worden ingebracht, wijkt weinig af van de normale methode. Spreker wijst op de tekening de profielen van de aansluiting der elementen aan, die tegen elkander staan. Voorts wijst hij aan het model van de zijnaden die verticaal lopen. Er zit een -fe^sparing in, die van "bovenuit met "beton wordt gevuld. De zijnaden hebben een bepaalde vorm, waardoor ankerstaven ingebracht en leidingen weggewerkt kunnen worden. Vervolgens wijst spreker op de tekening de doorsnede van de gevel aan en de kaptekening. De kap komt er met een eenvoudige constructie overheen. Een platdak is belangrijk voordeliger, maar past minder bij de op 't Hart reeds staande woningen. De heer CLEMENS vraagt, of er een zwaardere fundering nodig is dan normaal. De heer EEKBÜCXEEK SCHNEIDER zegt, dat met een lichtere fundering kan worden volstaan, omdat tot op een kilogram kan worden uitgerekend wat het weegt. De gedachtengang bij het systeem is de volgende geweest. Woningbouw is het probleem om een ruimte op de meest goedkope wijze te omsluiten en een kunstmatig klimaat te maken voor de bewoners. Wil men een ruimte goedkoop omsluiten, dan moet het geschieden op een wijze, die vlot verwerkbaar is en moetjé/l 28XIE&XX&K /o goedkoop mogelijk zijn. Gewapend beton is het goedkoopste constructiemateri aal Het nadeel is, dat men een bekisting nodig heeft en wanneer men het niet goed uitkient, wordt de bekisting duurder dan het materiaal. Dit is hier ondervangen. De &I&KK&X elementen hebben alle dezelfde vorm en kunnen dus in grote series gemaakt worden. De bekisting gaat /het materi aal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 208