4. niet te dwarsbomen. Dit klemt dubbel bij het gebied van een bebouwde kom, waarin reeds in overwegende mate bebouwing is tot stand gekomen. Men kan daar niet dwars overheen een toestand fantaseren, want dat zou slechts leiden tot een financiële catastrofe voor de gemeente. De wegen in het gele gedeelte op de kaart zijn op enkele plaatsen aangevuld met nieuwe verbindingen, over het algemeen van ondergeschikte aard, en voorts met verruimingen, verbredingen of rectificaties van bestaande straatjes. Tegenover Mariënburg en de kerk ligt een aan alle zijden door bebouwing omringd terrein. Er bevinden zich tuindersbedrijfjes en een bakkerij en dit gebied doet niemand kwaad. Maar wanneer de bebouwde kom zich aanmerkelijk uitbreidt en het karakter van een grotere plaats gaat aannemen, kan men een terrein van een dergelijke grootte in een behoorlijk aaneengesloten plaats daar niet blijvend laten liggen. Het is van belang dat het gemeente bestuur zich er rekenschap van geeft wat er met zo'n terrein in de toekomst moet gebeuren, teneinde de mogelijkheid daartoe vrij te houden. Daarom is een straat indeling op het terrein getekend, waarbij gebruik is gemaakt van een nog aanwezige doorgang. Deze verbinding past ook in het grotere stramien van wegen en straten dat voor Soest is opgezet. In het verlengde van de Emmastraat is ook een verbinding

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 20