6. niet verloren. De mallen kosten 1.000,- per stuk, maar kunnen steeds weer gebruikt worden. De mogelijkheid is dus aanwezig woningen fabriekmatig te maken. De prijzen van de traditionele bouw zullen niet veel kunnen dalen. Wil men met de prijzen omlaag, dan zal er een ander systeem moeten komen en het zal moeten worden gevonden in de richting van gewapend beton. Het is een heel vervelend materiaal om aan de buitenkant te gebruiken. Het heeft een grote warmtegeleiding. Wanneer het aan de buitenkant koel wordt, koelt het ook aan de binnenkant af en ontstaat condensatie. Het is bij dit systeem alleen aan de binnenkant van de woningen gebruikt en daar neemt het de temperatuur van de woning aan. Het daalt nooit tot een temperatuur van 0 of van +5°. Condensatie zal niet optreden. In Betondorp heeft deze zich wel voorgedaan, doordat de platen aan de buitenkant waren gebruikt. Volgens het oude systeem van classificatie is dit systeem ongunstig, want het heeft 200 m3 tegen B.B.B. 257. Maar dit zegt weinig, aangezien er zeer economisch wordt omgesprongen met de ruimte die de constructie zelf nodig heeft. De ruimte in de constructie is verloren. /Lan vloeren van 50 cm heeft niemand iets. Het nuttige vloeroppervlak is bij beide systemen vrijwel gelijk. 1) De heer SCHAARS MA zegt de Raad te beschouwen als een lichaam, dat zijn besluiten in het openbaar neemt nadat daarover in het openbaar de eventuele discussie heeft plaats gehad. Hiervan wordt thans afgeweken, waar over spreker zich niet kan verheugen. Wanneer de zaken in geheime vergadering worden klaar gemaakt en slechts de beslissing in openbare vergadering wordt genomen, blijft discussie in het openbaar achterwege, hetgeen spreker niet juist kan achten. Spreker is dankbaar voor het ontvangen overzicht van de systemen KïSBg Krabo en B.B.B.maar zou gaarne hebben gezien, dat daarin ook met systeem Meecrom was opgenomen. 1) De heer Schneider verstrekt hierop nog een aantal gegevens aan.ae hand van een staat, die als bijlage a ait verslag is toegevoegd. aan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 210