7. Het systeem Krabo vindt in het algemeen weinig instemming. Ook spreker zal het slechts in herinnering houden, doch het niet naar voren schuiven. Bij het systeem B.B.B. is sprake van sintelbeton, waarin spreker niet ten volle vertrouwen heeft. Hij is voorstander van baksteenbouw, waartoe men z.i. zo spoedig mogelijk moet terugkeren. Met grote belangstelling heeft spreker geluister^- naar het door de heer Schneider ontwikkelde plan; hij heeft grote bewondering voor de kennis en het initiatief, die in dit plan tot uiting komen, waarmede spreker de heer Schneider gelukwenst. Spreker hoopt, dat de heer Schneider zijn doel zal bereiken en dat daarmede de volkswoningbouw een belangrijke stap nader tot de oplossing zal worden gebracht. Spreker vraagt, of de elementen inderdaad zo nauw keurig aan elkander kunnen worden verbonden, dat er zelfs geen stucadoorswerk nodig is. Er zullen toch naden ontstaan. Vervolgens vraagt spreker hoe de elementen aan elkander worden verbonden en hoe het met de draagkracht staat bij ongelijke belasting. Zal de zaak dan niet gaan zetten? Men zal ook rekening hebben te houden met de bodemgesteldheid, want wanneer een huis gaat zakken, is het in den regel aan zetting in de bodem te danken. Kan men enige waarborg geven, dat bij zetting in de bodem de samenhang behouden blijft en er geen scheuren zullen ontstaan? Het systeem van de heer Schneider zal slechts voordelig zijn, wanneer het op grote schaal wordt toege past. Maar nu rijst de vraag, wie dan het eerste risico zal moeten dragen. Is dit een taak voor de gemeente Soest? Wanneer voorgerekend zou kunnen worden, dat volgens dit systeem woningen kunnen worden gebouwd voor de genoemde prijs, zou spreker niet aarzelen er zijn toestemming voor te geven, maar is het inderdaad zo, dat het risico, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 212