8. dat de ondernemer van het systeem Meecrom op zich neemt, inderdaad geheel voor rekening van de ondernemer blijft? N^emt hij op zich de gemeente voor de hier genoteerde prijzen bewoonbare woningen te leveren? Dan zou de Raad nader kunnen ingaan op het hier ontwikkelde plan. Wanneer het systeem alleen rendabel is, wanneer het op grote schaal wordt toegepast, ontstaat het bezwaar, dat in Nederland een groot aantal woningen zal moeten verrijzen, die volkomen aan elkander gelijk zijn en dit is voor een gezonde ontwikkeling van de woningbouw niet aanbevelenswaardig. Ieder huis afzonderlijk dient een bepaald type te hebben. Spreker is er voor het plan van de heer Schneider in principe te steunen. Aan de mallen wordt in het systeem Meecrom ongetwijfeld een grote waarde toegekend, maar de bouwterreinen zijn ook niet altijd gelijk en men moet een huis bouwen in overeenstemming met de grond, waarop het komt te staan en met de omgeving. Het denkbeeld om op grote schaal huizen te bouwen volgens een mal van 90 cm ontmoet daarom bij spreker nog al enige bedenking. De wethouder VAN ZADELHOF? wijst er de heer Schaafsma op, dat het systeem Meecrom door de Regering nog niet is goedgekeurd, zodat het dus moeilijk zou zijn er op het ogenblik in openbare vergadering over te discussiëren. Bovendien kan de Raad dan niet de gelegenheid worden geboden tot het stellen van vragen aan de heer Schneider. Deze vergadering is te beschouwen als een vergrote commissie voor openbare werken, die zich dit systeem laat uitleggen. Naar sprekers overtuiging zal de prijs van de woningen volgens het systeem Meecrom kunnen dalen, wanneer er meer van deze woningen kunnen worden gebouwd. B. en W. sullen nooit voorstellen zonder meer een contract met de aannemer aan te gaan tot het bouwen van deze woningen volgens de aangegeven prijzen. In de eerste plaats

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 214