9. garandeert de aannemer om, indien deze woningen er door een of andere omstandigheid niet mochten komen, de gemeente voor dezelfde prijs andere, desnoods traditionele woningen te leveren. In de tweede plaats zal Soest, indien de volgende woningen goedkoper zullen blijken te zijn, daarvan mede moeten kunnen profiteren. De mallen kosten 1.000,- per stuk; er zijn er 14 a 16 nodig. Bovendien is er een kraan vereist van ca. 40.000,-. Al deze kosten zullen niet op de eerste 50 woningen kunnen drukken. Op grond van de tekeningen en het volledige bestek zal kunnen worden nagegaan, welk deel van de aanloopkosten opde eerste 50 woningen zijn gelegd, ofschoon men niet weet, welke contract de aannemer met de betonfabriek heeft afgesloten. Daarom komt men er niet precies achter en aangezien te verwach ten is, dat de aannemer een beetje te veel van de hulp middelen op de eerste 50 woningen zal laten drukken, wil spreker in het contract de bepaling laten opnemen, dat de prijs van de laatste duizend woningen maatgevend zal zijn voor de gemeente Soest. Aangezien in de voor- en in de achtergevel, ook met betrekking tot deuren en ramen, allerlei variatie kan worden betracht, acht spreker het bezwaar van de heer Schaafsma tegen uniformiteit van een te groot aantal woningen niet gegrond. De diepte der woningen wordt bepaald door het aantal elementen, terwijl de breedte van de kamers en van de gangen ook kan worden gevarieerd. De heer SCHAAFSÏ.1A zegt in deze vergadering niet voor de eerste maal te hebben vernomen, dat de Regering het toelaten van nieuwe systemen zoveel mogelijk wil voorkomen, en wel, zo wordt er gezegd, in verband met toezeggingen van de Regering aan houders van vroegere systemen, die gehonoreerd moeten worden. De overheid kan het uit het volksleven voortkomende initiatief niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 216