10. beter nekken dan door zich schuldig te maken aan het feit, dat hier is gesignaleerd. Naar sprekers oordeel behoort ook K&g&KI Meecrom zijn kans te hebben, ook Xg al zou dit de Regering niet welgevallig zijn. Daarom is spreker er voor, de heer Schneider in de gelegenheid te stellen zijn plannen zoveel mogelijk te ontv/ikkelen. In dit verband komt spreker terug op het karakter van deze vergadering. Als de zaak er zo voor staat met de woning voorziening in Nederland, kunnen er allerlei moeilijkheden, meningsverschillen, narigheden uit voortkomen. Spreker heeft tegen het houden van deze vergadering geen bezwaar, maar het komt hem voor, dat het zaak wordt heel voorzichtig te zijn in deze dingen. De heer SCHNEIDER zegt in antwoord aan de heer Schaafsma, dat volgens de experts van de betonfabrieken de elementen tot op een tiende milimeter nauwkeurig gemaakt kunnen worden. De heer SCHAAFSMA: En ook gesteld? De heer SCHNEIDER zegt, dat dit natuurlijk een kwestie is voor de aannemer en die neemt de verantwoorde lijkheid op zich. Net het blote oog zal men de naden kunnen zien, maar de aannemer garandeert, dat het volkomen vlak komt en een naad kan iets bijgewerkt worden. De ongelijke belasting hangt samen met de constructie, maar he% van deze woningen heeft veel meer verband en zit veel hechter in elkander dan van een normale woning. De elementen zijn van geconstrueerd beton en gewapend. Zij geven een hecht verband en eventuele zettingen zullen daar veel gemakkelijker worden opgenomen dan in metselwerk. Betreffende de draagkracht is een berekening gemaakt en zij is grafostatisch en analytisch geheel uitgekiend. De wethouder VAN ZADEDHOFF deelt mede, dat Ratiobouw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 218