11. in. dit opzicht in het §82 geheel geen "bezwaar heeft gemaakt. Wat de geluid- en warmte-isolatie betreft, heeft de heer Schneider zich geheel gericht naar een door een comissie van ingenieurs in 1941 gepubliceerd rapport en thans zegt Ratiobouw, dat het dit rapport in het geheel niet hanteert. Dit bevreemdt spreker, aangezien de cijfers van deze ingenieurs toch wel ongeveer zullen kloppen. De heer OOMS zegt van de heer Van Zadelhoff te hebben vernomen, dat bij de woningen B.B.B. de gemeente bovendien nog de kosten krijgt in verband met de riolering. Dit wordt een moeilijke situatie, want spreker heeft de indruk, dat er aan de montagebouw behoorlijk wordt verdiend. De montagebouw gaat met de flinke winst weg en de gemeente zal de kleinere bouwondernemers moeten porren voor de riolering Sï de putten e.d. voor een uitgekookte prijs te maken. Spreker vraagt, of in de prijs voor de Meecrom- woningen het maken van de putten, de rioleringafvoer e.d. is begrepen en voorts of in de Lieecromwoningen, nu er een schuin dak op komt, de zolder zal zijn te gebruiken, eventueel ook als slaapgelegenheid. De wethouder VAD ZADELHOF? deelt mede, dat voor iedere montagebouw de prijs wordt opgegeven zonder dat daarbij de riolering is inbegrepen. Dit geldt dus zowel voor Krabovoor B.B.B. als voor Meecrom. In de door B. en W. opgegeven prijzen is echter de septic-tank enz. enz. begrepen. Bij het systeem Erabo is de kap nooit tot een vliering te maken. Bij het systeem B.B.B. komt er een holle vlieringruimte en is de zolder ook niet te gebruiken. Bij de prijs die B&W nu hebben gekregen, hebben zij gevraagd de plafondhangers te vervangen door balken en daarop planken te leggen, zodat er een begaanbare zolder is. De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 220