13. van de mallen. De heer KRUIJFF is blij dat deze vergadering is bijeengeroepen, omdat men daar in een sfeer van vetrouwen de zaak kan bespreken en dingen kan zeggen, die voor een openbare vergadering niet geschikt zijn. Dat de heer Schneider in Den Haag niet met gejuich is ontvangen, kan spreker zich levendig indenken, aangezien de heer Schneider niet heeft gecollaboreerd. Verschillende zaken, die zich thans met systeembouw bezig houden, hebben in de oorlog kans gezien door onderlinge overeenstemming van de Duitsers een prijs te verkrijgen, die verre boven de normale lag. Spreker v/il geen beschuldiging uiten, maar in veronderstelt toch, dat deze collaborateurs wel hun haren, ben maar niet hun streken hebben verloren. Het is voor deze heren, die de macht in handen hebben, niet aangenaam, als er een nieuweling tussen komt, maar het zou een zegen zijn voor de Nederlandse samenleving, indien er eens ferm de stok in gestoken werd. Spreker bedoelt het niet als een hatelijkheid aan het adres van Meecrom, wanneer hij veronderstelt, dat Meecrom bij het bepalen van zijn prijs rekening zal hebben gehouden met de prijzen van de bestaande systemen, die over het algemeen wel bekend zijn. Het ronde bedrag van 500,- minder per woning geeft spreker aanleiding te zeggen: Zij hebben het aardig bekeken. Dit is niet bedoeld als een hatelijkheid aan het adres van de heer Schneider. De heer CLEMENS: Neen, als een compliment! Ook de heer Kï KRUIJPP gelooft, dat de aannemer een belangrijk gedeelte van de eerste kosten in de eerste opdracht zal hebben gecalculeerd. Dit is een gevaar, maar spreker acht dit niet zo groot, dat het aanleiding zou moeten geven om een ander met dit systeem te laten beginnen, gezien ook de door de wethouder SMSÏÏ genoemde bepaling, dat de gemeente van het later dalen van de prijs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 224