14. mede zal profiteren. Spreker vraagt, of de gemeente, wanneer zij weigert montagewoningen te "bouwen, voor een jaar op een straflijst wordt geplaatst. In Den Bosch, meent spreker, worden woningwetwoningen voor 6.400,- gebouwd, hetgeen zonder subsidie van het Rijk mogelijk is en daar moet het in de toekomst naar toe. Door het bijpassen in de bouwkosten van steeds meer woningen geraakt het land steeds meer in de put. Wanneer voor de genoemde prijs traditionele woningen kunnen worden gebouwd, is het volkomen onjuist, dat de Regering dwin^tot het bouwen van montagewoningen, die een paar duizend gulden duurder zijn en de gemeente moet op dit gebied haar stem te Den Haag duidelijk doen horen. Wanneer de Regering afspraken heeft gemaakt, is dit gebeurd over de hoofden der gemeenten heen, die daarvan dan ook niet de gevolgen behoeven te dragen. Spreker vraagt, of er schuren en kelders bij deze woningen zijn. sn ten De H£ wethouder VAR ZADELHODF: Er is een schuur en een kelderkast. De heer KRUIJEF zegt verder een zekere angst voor de Meecromwoningen te hebben in verband met het draag vermogen van het eerste verdieping vlak, ook met het oog J~~ op awaar verkeer en op het plaatsen van een piano. Voorts vreest spreker, dat \yanneer de blokken enige aansluitnaden tijd hebben gestaan voor de met cement worden opgevuld, de hechting niet zeer safe zal zijn. Vervolgens wijst hij op de moeilijkheid om in de betonwanden zelfs een rawplug te slaan, en vraagt, hoe het mogelijk zal zijn in een betonnen element nieuwe gas-of waterleidingen te leggen, resp. de bestaande te repareren. De heer SCHNEIDHR zegt, dat er in de elementen geen naden kunnen komen, omdat zij tegen elkander staan en tegen elkander opsluiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 226