15. De heer KRUIJFF zegt te vrezen voor verschuiving in de andere richting. De heer SCH^NEILER zegt, dat aan de bovenkant een sparing is, waar een bewapeningsstaaf komt, die als anker werkt. (De heer A.P. Hilhorst verlaat, te 8.52 uur, de vergadering.) Het bezwaar van de niet-spijkerbaarheid van de wanden is opgeheven, doordat het slaan van een spijker op bepaalde afstanden mogelijk wordt gemaakt, waarvan aan de bewoners mededeling kan worden gedaan. Het slaan van een rawplug is ook mogelijk. Alleen de electrische leidingen komen in de elementen; de andere leidingen worden daarbuiten aangebracht. De wethouder VAN ZADELHOF? zegt in antwoord aan de heer Kruijff, dat de door deze bedoelde huizen te Den Bosch Boumawoningen zijn. De heer KRUIJFF is er erg voor, dat de gemeente niet bukt voor Den Haag en zich niet een systeem zal laten opdringen, dat zij niet wil. Wat spreker tot dusverre van de montagebouw heeft gezien, lijkt wel vodden en daarvoor moet de gemeente haar goede geld geven. De VOORZITTER zegt voor deze woorden van de Jieer Kruijff zeer dankbaar te zijn, want het was de bedoeling, dat de daarin neergelegde opvatting vanuit de Raad naar voren zou komen. De heer VAN WELY ziet van de Meecromwoningen slechts het voordeel, dat zij 500,- goedkoper zijn dan andere betonwoningen, maar zij hebben geen vliering en geen kelder^ en een betonvloer op de tweede verdieping is in dit systeem niet te vermijden, terwijl Krabo en B.B.B. wel houten vloeren hebben. Wat de constructie zelf betreft,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 228