5. getraceerd. In de omgeving van het station Soestdijk is een voorlopig voorstel op de kaart gebracht, want ten aanzien van de plannen die zich hier ontwikkelen is overleg met de spoorwegen noodzakelijk. Alvorens tot dit overleg over te gaan, is het van belang eerst in de kringen der gemeente tot overeenstemming te komen. De ligging van het station Soestdijk is in hoge mate bezwaarlijk, omdat de gang van en naar het station onmiddellijk uitmondt op de rijksweg, vlak naast de spoorwegovergang. Een ongunstiger situatie is niet denkbaar. Met het oog daarop is ten koste van een huis een voorrit ontworpen met een parkeergelegenheid voor autobussen en een toegang voor de voetgangers naar de rijksweg. De mogelijkheid is open gehouden achter de huizen aan de rijksweg bedrijfsbebouwing mogelijk te maken. De straat langs de spoorbaan komt achter het Raadhuis weer op de grote weg uit. Langs de begraafplaats is een groene strook geprojecteerd die eindigt tegenover de rooms-katholieke kerk in een pleintje, waaromheen een vrij gesloten bebouwing is gedacht. De groene strook vormt een geheel met de begraafplaats, die een van de over gangen zal vormen tot de ontwikkeling meer naar het zuiden toe. De wethouder VAR ZADELHOEP informeert naar de T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 22