16. heeft spreker te Eindhoven ook wel gezien, dat er wordt geknoeid. Mits er houten vloeren gemaakt zouden kunnen worden en de zolderruimte productief kan worden gemaakt, zou spreker aan de Meecromwoningen de voorkeur geven boven Krabowoningen. Spreker vraagt, of de Meecromwoningen ook op veen- bodem kunnen worden gebouwd. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt de heer Van Wely mede, dat de Meecromwoningen een zolder hebben, maar dat op de bovenverdieping geen houten vloeren kunnen worden gelegd. Mevrouw VAN DER SïïAN-de Kiewit vraagt van welk materiaal de schuren worden gemaakt en of het mogelijk is de verbindingsnaden in de zoldering, die buitengewoon lelijk zullen zijn, weg te werken. Voorts vraagt zij, of de bezwaren van het transport der platen voor de Meecrom woningen evenzeer geldig als voor de Krabowoningen. De heer 3CHNEIDER deelt mede, dat er een aparte transportbewapening is aangebracht. Hij begrijpt niet, waarom men zich bij de Krabowoningen niet aan dit voor schrift van het ministerie heeft gehouden. De schuren zijn van baksteen. 'in de plafonds zijn niet weg te werken. De heer CLEMENS spreekt zijn waardering uit voor het systeem van de heer Schneider, waarin hij een verbetering van de montagebouw ziet en waarvan hij in de toekomst succes verwacht. Hij vraagt evenwel, of de gemeente door op de goedkeuring van het systeem door de Regering te wachten niet in tijdnood zal kunnen komen. De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat de termijn aanvankelijk op 1 Juli afliep, maar nadat B. en W. aan Gedeputeerde Staten hebben geschreven, waardoor de gemeente zo laat is, zijn in dit verband geen moeilijkheden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 230