17. meer te vrezen. Het ligt in de bedoeling de zaak heden avond door te spreken, in de vergadering van 27 Juli een voorstel te behandelen en in de tussengelegen week bij het ministerie op goedkeuring van het systeem aan te dringen. Door nog even te wachten zal niethet gevaar ontstaan, dat de gemeente deze woningen kwijt raakt. De heer R. HILHORST acht het moeilijk zich in een paar uur een oordeel te vormen over het systeem Meecrom, waarover hij niet onmiddellijk enthousiast kan zijn. In theorie zal alles wel kloppen, maar in de practijk zullen ook bij dit systeem bezwaren optreden. Het de Krabowoningen is reeds ervaring opgedaan, het systeem Lieecrom hangt zuiver op de elementen en hoe het daarmede zit zal slechts de practijk kunnen leren. Het gaat spreker wel wat te ver, wanneer de ontwerper van de woningen moet bepalen, waar de schilderijen zullen kunnen hangen. Tegen een proef met 50 woningen heeft spreker geen bezwaar, maar men moet niet menen thans hét systeem te hebben gevonden. Dat er geen stucadoor nodig zal zijn, kan spreker bezwaarlijk aannemen, want wanneer men de platen zonder druk tegen elkander zet, zal men altijd een naad houden. Zo lang de Regering het systeem Meecrom niet heeft goedgekeurd, zal er met het bestrijden van de woningnood geen voortgang kunnen worden gemaakt. Wanneer de Regering aan de houders van andere systemen toezeggingen heeft gedaan, zal het niet meevallen voor dit systeem goedkeuring te verwerven. Twee maanden zou de gemeente op de goedkeuring kunnen wachten, maar geen half jaar of nog langer. De heer KRUIJPR vraagt, wat er zou gebeuren, indien de gemeente zou weigeren montagebouw toe te passen. De VOORZITTER zegt, dat het niet is mogen gelukken de vijftig toegewezen montagewoningen in traditionele woningen om te zetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 232