23. avonduren aan heeft gewerkt. In verband met de tussen B.B.B. en Meecrom ontstane strijd dringt echter de heer De Goede bij de heer Schneider op spoed aan. Deze laatste is wel de gehele dag op Gemeentewerken, maar hij is niet meer met zijn volle aandacht bij zijn werk. De heer CLEI.IENS vraagt, of dit de mening is van het gehele College. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt over de mening van het gehele College te kunnen spreken, maar veel op Gemeente werken komende, voelt hij het zo aan. De heer KRTJIJFF acht het mogelijk, dat het systeem van de heer Schneider het gehele nationale belang zal dienen en gelooft dat dit systeem wel degelijk levens vatbaarheid zal hebben. De Raad behoort daarom het streven van de heer Schneider aan te moedigen. Deze heeft initiatief getoond en wanneer hij er een deel van zijn diensttijd aan heeft besteed, zou hij dit als een offer willen zien, dat de gemeente ten algemenen nutte brengt. Wanneer het systeem wordt goedgekeurd en tot bouwen wordt overgegaan, zal het misschien mogelijk zijn de heer Schneider een maand verlof te geven zonder salaris. De heer SCHAAFSHA kan zich wel bij de redenering van de heer Kruijff aansluiten, maar meent toch, dat de gemeente van een ambtenaar moet vorderen, dat hij zijn prestatie volledig ten bate van de gemeente levert. De door de heer Kruijff voorgestelde oplossing is wellicht de meest juiste. De heer Schneider zal in een onderneming beter kunnen slagen dan bij bouw- en woningtoezicht te Soest, zodat een ontslagaanvrage mag worden verwacht. Tot dat moment moet de gemeente hem zoveel mogelijk tegemoet komen, maar zo lang hij zijn volle ambtenaarssalaris ontvangt moet hij zijn volle arbeid verrichten. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt, dat het nodig is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 242