27. De VOORZITTER zegt, dat er wel blokkenbouw kan komen, maar dat deze niet van grote allure kan zijn. De grote moeilijkheid te Soest is, dat nergens terreinen zijn, waarop men een smakelijk uitbreidingsplan kan püjecteren. Het is overal een beetje prutsen tussen de bestaande huisjes in. Hierna sluit de Voorzitter, te 10.15 uur, de offi cieuze bijeenkomst van de Raad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 250