2. bedraagt 85oo m2. In de Agrarische Commissie is terecht opgemerkt, dat de prijs aan de hoge kant is, maar de tegen woordige eigenaren hebben hem voor f 4400,- gekocht en gezien de bestaande landhonger is het niet uitgesloten te achten, dat ook anderen een hoge prijs voor de grond zouden willen betalen. Pogingen om door besprekingen met Gebrs. Wildenburg tot een lagere prijs tekomen, hebben niet tot succes geleid en de makelaar heeft geadviseerd de grond liever op de veiling te kopen. Indien de gemeente degrond niet koopt, zullen de Gebrs. Wildenburg hem namelijk in veiling brengen. De land bouwkundige ingenieur van het Ministerie van Landbouw, de heer De Jong, heeft er op gewezen, dat de gemeente in geval van onteigening een zeer behoorlijke prijs zou moeten betalen. Hij is uitgegaan van een landbouwwaarde van grond van f 2 5oo,- tot f 3ooo,- per ha, terwijl daarenboven een schadevergoeding voor verlies van inkomen moet worden betaald, welke vergoeding wordt berekend naar de opbrengst van de gronden in de jaren 1945-1946 en deze opbrengst bedraagt f 16o,- a f 17o,- per ha. Zodoende zal men tot een prijs komen van f 0,85 tot f 1,- per m2, terwijl de prijs bij aankoop voor f 3ooo,- en met inbegrip van de grondverbetering op 60 cent per m2 komt. Op deze grond ligt geen pacht en kan dus voor ruiling worden gebruikt. Spreker zou er voor voelen voor deze grond op de veiling tot f 3.ooo,- te gaan. De heer CLEMENS vraagt, of het wel verantwoord is ter wille van een bedrag van f 5oo,- het risico te lopen, dat de grond in andere handen komt. De wethouder VAN ZADELHOFP is van mening, dat een boer, gezien de tegenwoordige opbrengst van achter in de vier honderd gulden per hectare, misschien wel f 6000,- voor de grond zou kunnen geven. De heer SCHIMMEL is van oordeel, dat de grond in kwestie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 258