7. met de aanduiding van de grenzen waarbinnen gebouwen kunnen worden gezet en deze behoeven niet precies in de rooilijn te staan. Voor verschillende zeer grote terreinen is het percentage aangegeven, waartoe op die terreinen kan worden gebouwd; dit om te voorkomen dat een park tot de laatste vierkante meter zou worden volgebouwd. De grijze tint op de kaart geeft de plaatsen voor bedrijfsgebouwen aan, waarbij niet aan fabrieken, maar aan ambachtsbedrijven, eventueel met woning, is gedacht. Aan deze bebouwing worden vergaande facili teiten verleend. Het achterterrein kan voor een groot gedeelte worden bebouwd, doch langs de wegzijde moet iets worden gebouwd dat een behoorlijk dorps- of stadsbeeld waarborgt. Gedacht zijn woningen met een slaapverdieping en een behoorlijk dak. Overigens wordt aan deze bedrijven zo weinig mogelijk in de weg gelegd, zonder dat zij elkander of de woningbebouwing kunnen hinderen. Een speciale bestemming is gelegd op de plaats, waar zich een melkfabriek en een ander bedrijf bevinden, omdat de eis dat deze bedrijven zouden moeten verdwijnen, als onvervulbaar moet worden beschouwd. De groenachtig-gele kleur geeft de grootste huizen aan langs de rijksweg. Schuin tegenover het Raadhuis staan twee grote huizen en deze bebouwing zal zich daar waarschijnlijk voortzetten. In de richting

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 26