8. Naar aanleiding van een vraag van de heer Zoetelief deelt spreker nog mede, dat de N.V. Heidebloesem in het gebied waar zij wel mag bouwen, krachtens het plan 1938 een verkaveling heeft, die in deze tijd te enenmale onaanvaardbaar is. Daarin staat huisje naast huisje, zo dicht mogelijk bij elkaar, waarmede de heer Van Embden zeker niet accoord zal gaan. Ook in dit verband zouden moeilijkheden rijzen, want volgens mededeling van Ged. Staten zou wijziging van deze verkaveling aanspraak geven op schadevergoeding. Op voorstel van de Voorzitter wordt door de Raad zonder hoofdelijke stemming besloten tot wijziging van het uitbreidings plan in de geest als wethouder Van Zadelhoff heeft uiteengezet. Hierna sluit de Voorzitter, te 10 uur n.m.de vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 270