3. De heer BURGWAL verklaart, dat hij aan een afwijzing van het verzoek alleen zou kunnen medewerken, indien op grond van positieve gegevens zou kunnen worden aangetoond, dat de inkomsten van het gezin hoger zijn dan opgegeven. De heer OOMS wijst op de aanwezigheid in de gemeente van zogenaamde fruitautomaten, die een gevaar vormen, zowel voor volwassenen als voor de jeugd. Hij verzoekt B. en W. de vraag onder het oog te zien, welke maatregelen hiertegen kunnen worden getroffen. Spreker deelt nog mede, dat een onlangs wegens diefstal in arrest gestelde man f 800,- in een fruit automaat verspeeld bleek te hebben. De VOORZITTER zegt deze automaten en ook het gehele probleem niet te kennen. De heer SCHADDELEE geeft een uiteenzetting van de fruitautomaten, die niets anders zijn dan gokinstru- menten. De VOORZITTER zegt toe aan deze aangelegenheid zijn aandacht te zullen wijden. De heer R. HILHORST onderstreept nog eens het gevaar van deze gokautomaten, die in de gemeente Soest niet alleen in café's, maar ook reeds in kapperszaken worden aangetroffen. De VOORZITTER stelt vervolgens aan de orde de kwestie-Soesterberg. Hij betreurt de afwezigheid van de heer Xruijff, die indertijd vragen heeft gesteld over het overleg met de militaire autoriteiten in zake de uitbrei ding van het vliegveld en in verband daarmede over de ontwikkelingsmogelijkheden van Soesterberg. Destijds heeft spreker de heer Kruijff niet kunnen beantwoorden, doch op

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 278