5. spraken. Het gemeentebestuur probeerde stedebouwkundig te praten, het Ministerie deed dit helemaal niet en stond niet voor de stedebouwkundige argumenten van de gemeente open. Nu is bij het bouwbureau van de genie een stedebouwkundige aangesteld, die deze materie vanuit dezelfde gezichtshoek kan bekijken. Op het ogenblik heeft overleg plaats tussen deze stedebouwkundige en de heer Van Embden, een overleg dat nog al vlot verloopt en waarbij men aan de zijde van het Ministerie een open oog heeft voor het standpunt en de diverse wensen van het gemeentebestuur. Anderzijds moet het gemeentebestuur natuurlijk open staan voor de diverse noodzakelijkheden, die met het vliegveld in verband staan. Het gemeente bestuur kan niet een verlenging van de startbanen tegen houden en daardoor het vliegveld onbruikbaar maken. Het nieuwe uitbreidingsplan is nog niet helemaal gereed, maar in hoofdlijnen komt het hierop neer, dat de Veldmaarschalk Montgomeryweg op de huidige plaats, waar hij het vliegveld kruist, niet meer is te handhaven. De mogelijkheid bestond de weg wel te handhaven en iedere keer af te sluiten als er geland en gestart werd. Dat was de goedkoopste oplossing, maar daardoor zou de verbinding Soesterberg ernstig in gevaar worden gebracht. Immers, bij een enigszins druk gebruik van het vliegveld zou de weg de halve dag afgesloten zijn. Tegen het maken van een tunnel zijn bezwaren van financiële aard. De gevonden oplossing is deze, dat de Montgomeryweg, de verbinding Soest-Soesterberg, op de Amersfoortsestraat zal uitkomen, naast het huis van de heer Van 2Son. De Montgomeryweg zal dan reeds moeten afbuigen vóór de bult bij het zandgat, over de heide moeten worden geleid en dan over de heuvel, waar men een schitterend panorama heeft. Landschappelijk wordt het een van de mooiste wegen in de provincie, want gaande naar Soesterberg heeft men

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 282