een prachtig panorama op de Leusderheide en komende van Soesterberg heeft men een prachtig gezicht op Soest. De weg zal verbinding geven op een net van in hoofdzaak voor militaire doeleinden bestemde wegen; men wil de Amers- foortsestraat enigszins ontlasten van het militaire ver voer. Parallel aan de Amersfoortsestraat wordt daartoe een weg gemaakt, die zal lopen als het fietspad waarvoor de gemeente zo heeft gevochten, die dan de Kampweg en de Generaal Winkelmanweg snijdt en vervolgens doorloopt naar Zeist. De Montgomeryweg zal aansluiten op de militaire wegen. Van het vliegveld moet er een vlotte verbinding zijn met het kamp van Zeist en met het voertuigenpark. Een weg aan de voet van de bult zal aansluiten op deze nieuwe Montgomeryweg. De uitgang van het vliegveld zal iets in noordelijke richting moeten worden verlegd, omdat de huidige weg te dicht langs de startbaan loopt. De kruising van deze nieuwe verbindingsweg met de Amersfoort- sestraat wordt natuurlijk een heel druk en uitermate ge vaarlijk punt. Het is geen kruising a niveau, maar de ene weg loopt boven de andere. Daarmede vervalt de gevaarlijke kruising Montgomeryweg-Kampweg. In het uitbreidingsplan van de gemeente Soest is altijd rekening gehouden met de mogelijkheid, dat daar de tunnel zou moeten komen, maar dit kan dan vervallen. De militairen zullen altijd gebruik maken van hun nieuwe wegenstelsel. Het vliegveld zal in zuidelijke richting nog iets worden uitgebreid, niet op de Montgomery-, maar op de Postweg. De grens van het vliegveld zal daar ongeveer lopen parallel met de huizen van Tabernal, evenwijdig met de grens tot aan de Schoolweg en een kleine knik maken. Nu is de eerste vraag van het Ministerie van Oorlog in verband met de uitbreiding aan de Postweg, of het daar nog wat grond kan krijgen. Het is gemeentegrond. Daarnaast heeft men altijd nog grond van de gemeente te vorderen en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 284