8. De heer CLEMENS merkt op, dat het zeker verhand houdt met de aanleg van de rolbaan voor het straalvlieg tuig. De VOORZITTER: U bedoelt bij de Postweg? Ja. De rolbaan loopt ook over de huidige Montgomeryweg. De heer A.P. HILHORST informeert naar de financiën. De VOORZITTER deelt mede, dat daarover met nog geen woord is gesproken. De heer A.P. HILHORST merkt op, dat dit toch wel een zeer belangrijk punt is. De VOORZITTER stemt dit toe. De gemeente zal zich z.i, op het standpunt moeten stellen, dat de verandering geen gevolg is van een wens van de gemeente, dat de weg slechter komt te liggen en dat dus het Ministerie van Oorlog de wijziging zal moeten betalen. Het gaat thans nog niet over het realiseren van de plannen; het gaat er nog slechts om tot een bepaald plan te komen. De heer SCHAAFSMA vraagt, of de verbreding van de Amersfoortsestraat onverzwakt voortgaat en of het door de Voorzitter medegedeelde daarop niet van invloed is. De VOORZITTER deelt mede, dat dit laatste niet het geval is. De heer A.P. HILHORST komt terug op de opmerking van de Voorzitter, dat het beter is de gronden te ruilen, omdat het moeilijk zou zijn er de waarde van aan te tonen. Daar de gronden zodanig zijn gelegen, dat er een centrum mede kan worden gevormd, is het ook heel gemakkelijk er de meerwaarde van aan te tonen. Na gereedmaking kunnen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 288