8. van het oude dorp Soest "bevindt zich een soortgelijke bebouwing en verder zijn er open terreinen die voor eenzelfde bebouwing in aanmerking komen. Daarop volgt een gebied dat alleen in de verre toekomst zal worden bebouwd en dat de stelselmatige woningbebouwing voorstelt, die men toch al op ver schillende plaatsen tot stand brengt. Men kan twee of acht woningen aaneenbouwen. Het is de middenstands- woningbouw zoals die op het ogenblik gebruikelijk is. Spreker hecht niet zoveel betekenis aan de bestemming van dat terrein. De derde categorie, met oranje aangegeven, is gelegen aan het Kerkepad. Het is gemiddeld drie meter breed. Het loopt van een spoorwegviaductje onder spoorlijn, waarvan alleen voetgangers gebruik kunnen maken, naar een bijzonder gevaarlijk punt in het oude Soest. Het is een alleraardigst weggetje. Voor zover een/ de bebouwing het niet bedorven heeft, is het/buiten gewoon idyllische wandeling vlak bij de bebouwde kom van Soest. In verband met de helaas verrezen bebou wing is de breedte van drie meter feitelijk niet houdbaar. Wanneer men geen onvervulbaarheden wil voorstellen, zal men er echter rekening mede moeten houden dat die huisjes blijven staan. Bij het stimu leren en dirigeren van de ontwikkeling van een gemeente moet men nu eenmaal realistisch zijn. Echter zou spreker willen voorstellen er geen verdere bebou wing toe te laten. Aan de rijksweg en aan de Brihkweg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 28