10. einden. Er mogen op de terreinen geen hoge obstakels ont staan, omdat het vrije uitzicht dan zou worden belemmerd. Mevrouw LANDWEER-de Visser meent, dat bij stroken- bouw de zijkanten der huizen aan de hoofdweg komen te staan. De heer VAN EMBDEN zegt, dat dit inderdaad het ge val is. De strokenbouw moet echter niet worden vergeleken met de bouw van losse huizen, zoals in Soest algemeen voorkomen, maar met de bouwblokken in de steden, die aan vier kanten een straat hebben en waarbij de hoekhuizen grote moeilijkheden hebben opgeleverd, doordat er aan de voorkant wel ruimte was voor de gevel, maar aan de achter kant geen ruimte beschikbaar was. Aan de binnenkant van het bouwblok ontstond vaak, doordat hij aan het oog van de buitenwereld was onttrokken, een onooglijk beeld met keten, schuurtjes, platte daken enz. Bovendien kwam er door de hoge bebouwing weinig zon. Een eerste stap tot verbetering is geweest het open maken van de hoek. De bezonning werd daardoor nauwelijks beter, maar de plat tegrond van de hoekhuizen kwam normaal te liggen. Vervol gens heeft men, zoals bij voorbeeld aan de Croeselaan te Rotterdam, half open bouwblokken geconstrueerd, waarbij de zuidzijde niet bebouwd werd, maar de noordzijde wel, geweest de strokenbouw, waarbij alle huizen de voorgevel aan dezelfde kant hebben. Dit is alleen mogelijk wanneer de bouwblokken niet te lang zijn, want anders moeten er normale straten worden aangelegd en heeft men twee maal zoveel straten nodig als bij de normale bouwblokken. De strokenbouw is het aantrekkelijkst op een hellend terrein en daarom heeft spreker deze bouw op de Lazarusberg toe gepast. Door van deze bouw een spaarzaam gebruik te maken, kan de nodige afwisseling in de bebouwing worden gebracht. De huizen zullen worden gebouwd met twee woonlagen. zodat er deze vorm De volgende stap is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 310