13. eisen. De heer VAN EMBDEN zegt, dat dit laatste inderdaad niet het geval is. Maar achter deze strookjes komt geen middenstandsbouw en de zaak moet exploitabel zijn. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat het een hele toer zal zijn dit plan exploitabel te maken. Van de 2.000 woningen, die in Soest moeten worden gebouwd, zullen er minstens 600 middenstandswoningen moeten zijn. Achter no taris Dammers kunnen er 191 worden geplaatst. Mevrouw POLET-MuslerWaar zetten wij dan de arbei derwoningen? De heer VAN EMBDEN: In het Hart, in het centrum en bij de Engh. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt verder, dat nu S.E.C. naar de andere kant van het dorp is gegaan, misschien de gedachte opkomt, dat men sportvelden achterwege zou kunnen laten, maar ook de heer Van Embden acht het bezit van sportvelden zeker nodig. Men behoeft hierbij niet direct aan voetbalterreinen te denken, maar bij voorbeeld aan een speelweide, zoals te Bussum. Wat zit er in het ge hele plan aan ruimte voor de kinderen om te spelen? Ook in de jeugdbeweging blijkt, dat de sportbeoefening de meeste kinderen trekt. Het hoogteverschil bij de strokenbouw acht spreker enigszins problematisch. De huizen hadden net andersom moeten staan. Wat de zon betreft, staan zij echter goed. Het is jammer, dat op het terrein achter notaris Dammers van het hoogteverschil geen gebruik kan worden gemaakt, maar dan komt men in de war met de straten. De heer VAN EMBDEN: En met de aansluiting op de be staande bebouwing. Het is een legpuzzle het zo toe te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 316