14. passen, dat er met alle omstandigheden rekening kan wor den gehouden. In Alkmaar ligt de helling ook mede met de richting van de blokken, zodat men er onder-verdiepinkjes onder kan schuiven voor bepaalde doeleinden. De heer OOMS vraagt, of de goedkeuring van dit plan inhoudt, dat de daarop aangegeven rooilijnrabsoluut vast- staat. De heer VAN EMBDEN vraagt, wat de heer Ooms onder „absoluut" verstaat. Door de voorgevel-rooilijn mogen erkers en door de achtergevel-rooilijn mogen achterge bouwen worden gebouwd. De heer OOMS zegt, dat er bij het industrieterrein aan de Beckeringhstraat een hele misère betreffende de rooilijn is geweest. Iemand heeft er vergunning gekregen met een rooilijn van 14 of 19 meter en nu kan men er bou wen met een rooilijn van 6 meter. De heer VAN EMBDEN zegt, dat het mogelijk is, dat bij een vorig plan een andere rooilijn gold dan thans zal gel den. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de rooi lijn daar ter plaatse is gewijzigd. De heer Ooms doelt op het plan van de heer Zimmerman, die zijn fabriek had gete kend zonder kantoor. De fabriek werd dus achter de voorge vel-rooilijn geplaatst. Later heeft hij zijn plan gewijzigd en een kantoorgebouw gemaakt. Hij zegt nu, dat hij naar voren heeft gekund, maar dan had hij direct zijn plan mét kantoor moeten opzetten. De heer VAN EMBDEN zegt, dat industriegebouwen niet zo ogelijk zijn en dat men daarom aan de straat kantoorge bouwen plaatst, zodat de fabriekshallen of werkplaatsen meer naar achteren komen. Dit betekent dus een dubbele

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 318