18. moeten worden, veel begrip voor de moeilijkheden van de gemeente Soest en belangstelling voor natuurschoon en land schap heeft. Indien de zonderlinge bochten achterwege zou den zijn gelaten, zou de weg veel minder fraai zijn geworden. Tegenover de ingang van de Palz verlaat de nieuwe weg het tracé van de oude Montgomeryweg en gaat hij langs een mooi terrein langzaam omhoog. Langs de uitzichttoren loopt hij door een klein zadel in de heuvelrand heen, waar men uit zicht heeft op de vlakte van de Amersfoortse Straatweg met haar bebossing en een ongelofelijk mooi gezicht op de Engh met Soest op de achtergrond. Dan gaat de weg met de helling mede naar beneden, vóór de heuvelrand langs, tot hij beneden is, om dan over te steken en uit te komen op het punt van de Richelleweg. Deze weg belooft een van de mooiste te worden in de gehele omgeving. Hij wordt verge zeld door een strook grond, die - het Departement van Oor log gaat hiermede accoord - buiten het eigenlijke oefenter rein wordt gehouden en die een soort reservaatstrook zal worden met de bestemming D, zodat er niets mede mag gebeu ren. Door het nieuwe tracé wordt bovendien een duidelijke begrenzing van het tot het vliegveld behorende gedeelte verkregen, want dat groeit over de Montgomeryweg heen. Er is al een plateau, dat natuurlijk groter wordt. Het Departement van Oorlog heeft verzekerd, dat bij het nieuwe tracé de startbaan kan worden verlengd zonder dat men over de nieuwe weg heen moet. 7 De hoofdfiguu-r van het vliegveld zal op den duur komen op de plaats, waar de Palzerweg plotseling met een scherpe knik naar het noorden buigt. Het Departement van Oorlog neemt er genoegen mede, dat het gemeentebestuur een bepaald gedeelte voor hangars en andere grote gebouwen aanwijst. Op het andere gedeelte komen wel een paar kleine gebouwtjes, maar er verschijnen geen grote en massieve bouwsels, die het zicht over de vlakte zouden verstoren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 326