10. Ie de "bocht tegenover Mariënburg is het aangewezen winkels toe te laten. Teneinde geen gevestigde belan gen te schaden,is rekening gehouden met de plaatsen v/aar winkels zijn gevestigd. In de omgeving van het voorplein voor de rooms- katholieke kerk is winkelbebouwing toegelaten, teneinde centrumvorming te bevorderen. De regelingen moeten met grote omzichtigheid worden ingevoerd om te voorkomen, dat gevestigde belangen worden getroffen. Daarom zijn enige onthef- fings- en vrijstellingsbepalingen opgenomen in de bijbehorende voorschriften, waarbij ervan is uitgegaan, dat al het reeds aanwezige voor zover het niet in strijd is met de verordening, kan worden gehandhaafd tot er vanzelf verandering in komt. Daarna zal er niet in strijd met de regelingen mogen worden ge handeld. De VOORZITTER zegt de heer Van Embden dank voor de genomen moeite en stelt de gelegenheid open om vragen te stellen. Mevrouw BÜNGENER-Odinot vraagt of er langs de grote weg een gedeelte voor bedrijfsgebouwen zal komen. De heer VAN EMBDEN zegt, dat de melkfabriek en de oliehandel kunnen blijven, maar dat het uit een oogpunt van plaatselijk schoon en verkeer niet wense lijk is daar ter plaatse nieuwe bedrijven toe te laten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 32