27. De mening, dat het opgeworpen denkbeeld de rente- politiek van de Regering zou doorkruisen, wordt weerlegd met de opmerking, dat het lenen van geld tegen een hogere rente dan 4 in het algemeen niet verboden is, doch dat alleen de gemeenten daartoe niet terechtigd zijn, terwijl de gemeente dit bij uitvoering van het opgeworpen denkbeeld o ok nJ n v/orden gebruikt voor mensen, die f 700,- op tafel kunnen leggen, wordt opgemerkt, dat er veel meer bouwvolume be schikbaar is dan verwerkt kan worden. De conclusie van de bespreking is, dat de leden van de Raad het denkbeeld nader zullen overwegen. Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de Voorzitter, te 11.40 uur n.m.de vergadering. Tegenover het bezwaar, dat/bouwvolume alleen zou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 344