12. pand zal terecht kunnen opmerken, dat zijn gebouw waardeloos wordt gemaakt. De heer HOODER acht het vraagstuk voor de kom der gemeente Soest niet opgelost. Er wordt geen city verkregen en de lintvorm blijft behouden. Spreker vraagt of de in dit plan voorgestelde veranderingen van zo ingrijpende aard zijn en daardoor zoveel perspectieven worden geopend, dat men er genoegen mede kan nemen. Hij heeft de gehele geschie denis van het vorige uitbreidingsplan meegemaakt. De talrijke ingekomen bezwaarschriften zijn beantwoord en de bezwaren werden in zoverre opgelost, dat er slechts een 16-tal overbleven. Uit de in de Staats courant opgenomen beslissing is gebleken, dat de besluiten van de gemeenteraad door Gedeputeerde Staten te niet zijn gedaan. Het resultaat was, dat er veel is geschrapt en weinig is overgebleven. Spreker vraagt of het nieuwe uitbreidingsplan inderdaad zoveel van het oude afwijkt, dat er te Soest een centrum zal komen, een middelpunt waar winkels komen en waar het publiek het prettig en aantrekkelijk vinden te lopen, zoals dat in andere steden en dorpen het geval is. Volgens de op de kaart voorkomende gegevens betwijfelt spreker dit en hij vraagt of het door hem bedoelde resultaat is bereikt, ja of neen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 36