15. De heer VAN EMBDEN zegt dat waar de heggen niet zo waardevol zijn, dat opruiming ervan zonde is, verbreding tot stand zou kunnen komen. Er zijn plaatsen waar het pad breder is;een houdbare toestand zou wel te maken zijn. De heer KRUIJFF zegt dat de terreinen tussen de Lange Brinkweg en de hoofdweg wel zeer groot zijn. Wanneer het standpunt van de heer Van Embden wordt toegepast, zullen er grote ruimten zijn die niet Kerkpad voort te zetten en aan beide kanten van de tuinen die vrij groot zijn een meter af te nemen ten behoeve van de weg. Er is reeds zoveel gebouwd, dat wanneer er niet verder wordt gebouwd, het Kerkpad een onding zal blijven. De heer VAN EMBDEN wijst er op dat de helft of meer van het Kerkpad nog vrij is. Het paadje is uit een verkeersoogpunt totaal onvoldoende. Indien het wordt volgebouwd, is zeker aan beide kanten drie meter nodig en moet er een gewone straat van worden gemaakt. Maar die straat zou buitengewoon ongelukkig liggen, want zij loopt van nergens naar nergens. De heer KRUIJFF vraagt of het niet mogelijk is van het Kerkepad een toegang te maken naar de Lange Brinkweg. worden opgevuld, o-vonale tegenover de NieuwehOvlr.' Spreker geeft in overweging de bebouwing aan het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 42