16. De heer VAN EMBDEN wijst er op, dat dit een verbinding naar buiten zou zijn, terwijl de mensen geen uitweg zoeken naar de Lange Brihkweg, maar naar de plaats. Het betekent steeds meer en zwaardere kruisingen met de hoofdweg. In verband met de agrarische bestemming van de Eemlanden, is spreker er voor de Brihkweg een randbebouwing te geven. De boerderijen kunnen dan hun erven behouden tot het Kerkpad. De heer SCHAAFSMA zegt dat de grote weg een prachtig perspectief had naar de vlakte in het noorden. Te hooi en te gras is de ene weg na de andere aangelegd, waardoor het schitterende panorama volkomen is vernietigd. Men krijgt nu de gasfabriek en het slachthuis te zien. Is het niet mogelijk te sparen wat er nog te sparen is? Hier en daar zijn aan de noordkant van de weg nog openingen. Is het niet zo te maken, dat men een doorzicht houdt naar de Eemvlakte en het land dat daarachter ligt? De uitbreiding zou voornamelijk ten zuiden van de grote weg kunnen worden gezocht. Tegenover de rooms- katholieke winkol zal worden gebouwd. Belemmert dat het uitzicht of kan men er tussendoor kijken? De heer VAN EMBDEN zegt dat men er tussendoor kan kijken. Hetgeen de heer Schaafsma gezegd heeft, is spreker uit het hart gegrepen. Er is ontzettend veel bedorven

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 44