18. wegen. De gemeente moet zich uitbreiden en dat zal uit de lengte of uit de breedte moeten gebeuren. De bebouwing aan het Kerkpad kan niet doorgaan, maar het zou zonde zijn, indien het zou moeten ver dwijnen, want het is een stuk oud Soest. De heer VAN EMBDEN zegt dat de door een gemeente bestuur op gronden gelegde bestemmingen invloed hebben op de waarde van de gronden. Een gemeente bestuur doet dit op grond van zijn bevoegdheden. De grondeigenaren incasseren stilzwijgend de voordelen, welke uit een bestemming voortvloeien en zijn daarvoor geen enkele recognitie verschuldigd. Wanneer een gemeentebestuur een andere bestemming aan gronden geeft, waardoor de waarde ervan daalt, is dat voor de eigenaar van de grond een tegenvaller, maar ook niet meer dan dat. Het geeft hem geen claim tegenover het gemeentebestuur. In grondbezit ligt nu eenmaal een speculatief element. 'Wanneer de gemeente op objectieve gronden een bestemming legt op terreinen om de stedebouwkundige ontwikkeling in goede banen te leiden, dan kan de eigenaar van die terreinen geen aanspraak op schadevergoeding doen gelden, tenzij de terreinen volstrekt waardeloos zouden worden gemaakt, bij voorbeeld door er plantsoen op te leggen of ze te bestemmen voor de bouw van een raadhuis. Dan kan hij zijn terreinen aan de gemeente overdoen. Ook indien er een natuurreservaat zou worden gemaakt,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 48