20. gegeven, maar vanzelf sprekend, kan hij geen enkele garantie geven omtrent uitspraken van hogere colle ges, te meer niet waar hij niet weet, welke argumenten betrokkenen naar voren zullen kunnen brengen. De VOORZITTER zegt dat het in de bedoeling ligt dit plan op te sturen naar de provinciale commissie voor uitbreidingsplannen te Utrecht. Dit heeft echter alleen zin, indien de Raad met het plan accoord gaat. Het gaat op het ogenblik nog niet om de vaststelling van het plan, maar wanneer de Raad er volstrekt niet mede zou accoord gaan, heeft het geen zin de mening van de provinciale commissie te vragen. De heer KRUIJFF kan in hoofdzaak met het plan accoord gaan, maar z.i. voldoet de oplossing voor het Kerkpad niet in ieder opzicht aan de wensen van de Raad. De thans gevonden oplossing acht spreker niet gelukkig. De heer VAN B/IBDEÏT kan zich dit levendig voor stellen, want het is geen onderdeel van de regeling waarvoor hijzelf enthousiast zou kunnen zijn. Het is een poging om te redden wat er te redden valt, maar indien de Raad verder wil gaan, is een kleine aansporing van de zijde van de Raad voldoende om het plan te wijzigen. De VOORZITTER zegt te hebben begrepen, dat de heer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 52