21. Kruijff het Kerkpad zou willen volbouwen. De heer KRUIJEE acht het Kerkpad op het ogenblik een onding; hij wil of de bestaande huizen afbreken, of het volbouwen en verbreden. De VOORZITTER vindt het Kerkpad een van de aardigste wegen van Soest; alleen uit een verkeers- oogpunt is het een onding. Mevrouw LAKDWEER-de Visser heeft begrepen, dat ook na aanneming van dit plan het Kerkpad nog zou kunnen worden verbreed. Mevrouw POLET-Musler vreest dat na verbreding van het Kerkpad daarvan ook door auto's gebruik zal worden gemaakt, waardoor de aantrekkelijkheid van dit pad verloren zou gaan. De heer NOODER stelt voor het Kerkpad te laten zoals het is. De VOORZITTER concludeert uit de gehouden bespre kingen dat Burgemeester en Wethouders met dit plan kunnen doorgaan. Spreker dankt de heer Van Embden hartelijk voor het feit, dat hij de moeite heeft willen nemen om, ondanks de grote drukte voor zijn reis, hedenavond naar Soest te komen. Spreker wenst de heer Van Embden een voorspoedige reis naar Indonesië.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 54