23. boven de algemene norm ITiets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter te negen uur deze besloten bijeenkomst van de Raad. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 58