N O T U L E N van het verhandelde in de besloten vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 30 Juli 1948, des namiddags te 9.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, mevrouw Th. J. Bungener-OdinotG. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, G. van 't Klooster, G. Kruijff, mevrouw S.G. Landweer- de Visser, J. Nooder, J.W. Ooms, mevrouw S.M. Polet- Musler, J.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van de^ Swan- de Kiewit, R- Tolman en W.G. van Zadelhoff Afwezig met kennisgeving: de heer K. de Haan. Be heer A.P. HILHORST zet zijn in de openbare vergadering aangevangen rede voort. Hij merkt op, dat wethouder Van Zadelhof f heeft gezegd, dat een bedrijf met twee koeien en een bedrijf van twee hectare niet als bedrijf kunnen v/orden aangemerkt. Daaruit blijkt dat de wethouder met de boerenstand niet op de hoogte is, want een bedrijf van twee hectare kan een zeer volledig en een renderend bedrijf zijn. Heemt men iemand zo'n bedrijf af, dan zal hem een schadevergoeding moeten worden gegeven, waardoor hij bestaan kan. Men komt er dan niet met 60 of 70 cent per m2; dit bedrag

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 60