2. zal vervijfvoudigd moeten worden. Het is niet zo eenvoudig de halve gemeente te annexeren en de gronden te taxeren. De consequenties zijn zo groot, dat spreker zich niet kan voorstellen dat de Raad het aandurft deze stap te doen. De ge schatte basis hangt volkomen in de lucht. Het kan kan net zo goed twee millioen zijn als f 800.000,-. De wethouder VAD Z&DE1H0FF zegt zich te zullen beperken in deze geheime zitting van de Raad tot de punten waarvoor het nodig was de deuren te sluiten. V/aar komen de 400 woningen? De heer Ooms begrijpt helemaal niet wat dit plan bevat. De heer Ooms heeft het erover gehad, dat Colenso bebouwd wordt. Het wordt niet bebouwd. De heer OOMS: Ik heb het genoemd, omdat ik Vrede hof niet wilde noemen, omdat dat dubieus is. De tekeningen hebben wij gezien op de vergadering van de financiële commissie en hoe de woningbouw daar geprojecteerd is, weet ik zeer wel. Ik sprak van het Braamhageparkhoewel ik zeer goed weet, dat hier en daar een min of meer groot gebouw zal komen. ït De wethouder VAH ZADELHOFF: En langs de twee zijkanten niet anders dan huizen. De heer 0CMS: Het eigenlijke middenstuk met de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 62