vijvers zou park worden. De wethouder VAR ZADELHOF]? zegt verder in ant woord aan de heer A.P. Hilhorst, dat de taxatie- commissie de gronden heeft getaxeerd naar de waarde die zij hebben als grond, zonder rekening te houden met de schadevergoeding. In de prijs van 60 cent per m2 - spreker meent dat er ook grond van 75 cent per m2 bij is - is niet begrepen de landbouw- waarde. Spreker kan zich niet voorstellen dat een boer kan boeren op grond van 7500,- per ha. Dat is de landbouwwaarde plus de meerwaarde, gevormd door het feit dat deze grond dicht bij de bebouwing ligt en dus een hogere prijs krijgt, omdat hij in de toekomst mogelijkheid heeft bouwterrein te worden. Daarnaast staat echter een schadevergoeding van een ton. Hedenochtend heeft spreker de heer Hilhorst nog gezegd, dat deze ton een slag in de ruimte is. Maar wanneer men zegt, dat een prijs van 60 cent per m2 belachelijk is, dan slaat dat nergens op. Het gehele terrein is 28 ha, Braamhage is 5 Colenso 6 ha en er blijft dus i7 ha over. De heer A.P. HILHORST zegt dat voor een boerderij met acht koeien 30.000,- is geboden,met 9 jaar pacht. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt dat dit heel iets anders is. Wanneer de gemeente voor het geval komt te staan dat die boerderij moet worden onteigend,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 64