zal mejuffrouw Van Herwaarden hebben aan te tonen wat haar schade is. Men zal spreker toch niet willen wijsmaken, dat dit bedrijf, zoals het er ligt, een groot florerend bedrijf is, waarvoor een grote schadevergoeding zou moeten worden gegeven. In antwoord aan de heer Schaafsma, die over het uitbreidingsplan heeft gesproken, zegt spreker, dat dit uitbreidingsplan al bestond voor een deel in het plan-in-hoofdzaak. Maar er komen nog enkele delen bij. Oorspronkelijk was de bebouwde kom groter. Die paste precies in het plan-in-hoofdzaak, dat reeds in de Raad is geweest. In zijn laatst gehouden rede heeft de heer Van Embden er op gewezen, dat de door hem besproken bebouwde kom niet precies de bebouwde kom was die in 1938 is vastgesteld. Dit houdt in dat hij enkele delen uit de bebouwde kom heeft uitgenomen en die moeten nog worden toegevoegd aan het plan-in-hoofdzaak. Daar valt o.a. in een gedeelte van Braamhage achter de Burgemeester Grothestraat en het grootste gedeelte van Vredehof. Eerstdaags krijgt de Raad te behandelen de bebouwde kom. Het uitbreidingsplan-in-hoofdzaak moet altijd nog worden vastgesteld en dan komt er een wijziging van het plan-in-hoofdzaak. Het ligt in de bedoeling van de heer Van Bnbden voor dit gebied eerst te maken een plan-in-hoofdzaak, dat in een schets-ontwerp bij de stukken ligt. Daarna komt het plan-in-onderdelen waarvan ook een schets-ontwerp bij de stukken is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 66