5. is gevoegd. Zij kunnen echter niet worden gebruikt als officiële tekeningen. Enkele leden van de Raad hebben gesproken over het particuliere initiatief, maar dit plan ligt zo, dat het particuliere initiatief hieraan nooit zal beginnen, want als particulieren kijken wie de eigenaren van deze gronden zijn, dan weten zij dat zij die nooit in handen krijgen. Het is juist wat de heer Van Embden schrijft: de enige figuur die een dergelijk plan kan ui tv/erken, is de gemeente, want die kan onteigenen. Er ligt hier een groot terrein van de familie Swager. Dat krijgt geen particulier los. De heer Ooms heeft gezegd, dat het particuliere initiatief het zou kunnen doen. Spreker stelt daar tegenover dat geen particulier de gronden kan krijgen. Wanneer er een particulier in zit met een sleutel positie, mist men er een terrein uit. De VOORZITTER doet hierop, te 9.30 uur n.m., de besloten vergadering weer overgaan in de openbare De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 68