3. De hier maximaal mogelijke bebouwing zou 10 woningen omvatten, waaronder 20 woningen in min of meer open bebouwing aan de Amersfoortse straatweg. Deze twintig i, woningen zullen er waarschijnlijk niet alle komen. Spreker wijst op de kaart de kom aan van Soesterberg, alsmede de weg naar Soest bij het Zwaantje. Rechts van de kom v/as de mogelijkheid tot het ontwerpen van enige grote buitenplaatsen, die op den duur de aantrekkelijkheid van de dorpskom waarborgen en die een duidelijk halt toeroepen aan iedere neiging tot verdere lintbebouwing. Spreker wijst de terreinen aan, bestemd voor buitenplaatsen van tenminste 15 ha. Direct daarbij aansluitend vindt men verschillende groepen, die bestemd zijn voor villa's met groter terrein, voor buitenplaatsen van 2.25 ha. In de oranjegroep, waar de grond al verkaveld was, komen vrijstaande woningen of twee woningen aaneen, resp. met een perceel breedte van 16 en 26 m, dus bij de dubbele woningen van 13 m per woning. Het donkerbruine gedeelte is bestemd voor percelen met een breedte van 12 m. Het zijn kleine nuances, maar het is gebaseerd op de toestand die reeds aanwezig is. Spreker wijst vervolgens de plaats aan waar een zeer dichte bebouwing is ontworpen, namelijk van zes of acht woningen aaneen, alsmede een plaats voor vrijstaande woningen met een perceelbreedte van 40 m. Niet direct aan de weg is ruimte gereserveerd voor kleine boerderijtjes. Voorts is opgenomen een militair

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 74