7. berg onder de loupe te nemen en wat voor Nederland, voor Soest en voor Soesterberg het meest belangrijke is buiten beschouwing te laten, namelijk de bouw van arbeiderswoningen en het projecteren van industrieterreinen. Het is voor de gemeente Soest een bijzondere hobby geweest erop te werken, dat mensen met grote inkomens zich hier zullen vestigen. Die tijd is voorbij. De gemeente zal een andere koers moeten inslaan, indien zij de tijd verstaat. En spreker betwijfelt oi' dit plan beantwoordt aan de koers die de gemeente noodgedwongen zal moeten inslaan. De heer KRUIJFF zegt in het midden van de gemeente grote terreinen te zien liggen en hij vraagt wat voor terreinen dat op het ogenblik zijn. Is er veel bebouwing op? Is het particuliere eigendom? Wanneer bepaalde ter reinen worden bestemd voor bebouwing met een of twee grote woningen met grote lappen grond erbij, is het de vraag hoe dit aansluit bij het geheel. Spreker sluit zich geheel aan bij hetgeen de heer Schaafsma omtrent het in gedeelten behandelen tran de plannen heeft gezegd. De Raad krijgt voor zich een stuk, dat maar een klein onderdeel is van de gemeente. De Raad kan niet beoordelen wat het zal worden, wanneer hij het geheel niet ziet. Het lijkt spreker een gevaarlijk iets voor de Raad om op het ogenblik, al is het maar in principe* te zeggen dat hij met dit plan accoord gaat, een plan met vier grote lappen - en nog wel in het centrum -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 82