8. waarop niets komt. Op een van die lappen ligt, naar spreker meent, het vroegere Wehrmachtshuis De wethouder DE HAAN: Neen, dat valt er buiten. De heer KRUIJFF zegt, dat de heer Nooder er terecht op heeft gewezen, dat Rijkswaterstaat geen toestemming geeft voor uitwegen. Daardoor zal men houden: bebouwing hier, een eind niets, en bebouwing daar. De bebouwings mogelijkheid op een stuk dat gedeeltelijk al bebouwd is, wordt verder afgesloten. De terreinen die tussen de woningen apart liggen, kunnen naar sprekers mening in dit plan ook volkomen verantwoord worden bebouwd. Over de uitwegen behoeft men zich niet ongerust te maken. Men zie slechts naar de oplossing in Hilversum en Bussum langs de grote rijksweg. Verkeer is daar genoeg en de afscheiding tussen de hoofdweg en de uitwegen is heel goedkoop en gemakkelijk aan te brengen. De rijksweg daar is de tweede weg van het gehele land wat de drukte betreft en de daar toegepaste oplossing kan hier ook worden gevonden. De terreinen kunnen naar sprekers oordeel productiever worden gemaakt dan in het voorliggende plan. Maar het geheel zou hij niet willen beoordelen zonder het plan van de gehele gemeente te hebben gezien. De heer KUIPER zegt naar aanleiding van de vraag van de heer Nooder met betrekking tot het fietspad, dat hij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 84